پایه های کوچینگ

طبق آپدیت جدید ICF صلاحیت های کوچینگ به چهار پایه اصلی که متشکل از 8 صلاحیت می‌باشد تغییر پیدا کرده، و این 8 صلاحیت طبق دسته بندی زیر عنوان شده است.

*برای مشاهده بهتر بر روی عکس ضربه بزنید.

 

همچنین می‌توانید در بخش زیر با کلیک بر روی هر صلاحیت، توضیحات کامل و بخش بندی آن صلاحیت را مطالعه نمایید.

 

8 صلاحیت یک کوچ

متاسفانه مطلبی یافت نشد!